Informace o bowlingu

Bowling zná jistě většina z nás. Jedná se o halový sport, při kterém se hráči snaží hozenou bowlingovou koulí srazit co nejvyšší počet kuželek. Pokud si chcete bowling zahrát, nebudete většinou potřebovat žádné vlastní vybavení. V bowlingových centrech se nachází bowlingové dráhy s 10 kuželkami a bowlingovými koulemi o různých hmotnostech (pro snažší poznání bývají rozlišeny barvami). V bowlingových centrech si také můžete zapůjčit vhodnou obuv. Stačí si tedy pouze zamluvit svou dráhu a následně si můžete přijít zahrát :).

Bowlingová dráha

Bowlingová dráha je dlouhá 19 156 mm (od čáry přešlapu po konec dráhy). Šířka dráhy je cca 1 054 mm. Po stranách bowlingové dráhy se nachází žlábky, do kterých koule může spadnout, pokud se neudrží na dráze. Ze žlábku koule putuje do prostoru za kuželkami, odkud je přivedena opět do podavače. Většinou tak při spadnutí koule do žlábku nezaznamenáte žádné bodové skóre (může se stát, že koule ze žlábku vyškočí a některé kuželky srazí). Porvrch dráhy je z lakovaného dřeva. Prvních zhruba 5 metrů bývá vyrobeno z javorového dřeva (aby dráha vydržela nárazy těžkých koulí), zbytek dráhy bývá z borovice.

Kuželky

Na dráze se na začátku hry nachází vždy 10 kuželek, které jsou sestaveny do trojúhelníkového obrazce. Kuželky jsou označeny čísly od 1-10. Hmotnost jedné kuželky se pohybuje v rozmezí od 1531 - 1645 gramů. Kuželky mají těžiště uzpůsobené tak, aby umožnilo jejich pád již při náklonu 8 stupňů. Vyrobené bývají nejčastěji z javoru nebo z plastu (potažené javorovým dřevem).

Bowlingové koule

Bowlingová koule obsahuje tři otvory na prsty. Průměr bowlingové koule je cca 216 mm. U bowlingových koulích můžete volit různou hmotnost (bývá odlišeno barvami). Nejvyšší povolená hmotnost činí 16 liber (7,25 kg). Vhodnou bowlingovou kouli si vyberte podle toho, jaká vám bude ideálně sedět, tedy jak hmotností, tak velikostí otvorů. Pokud to ovšem myslíte s bowlingem vážně, platí jedno pravidlo – spočítejte svou hmotnost v librách (hmotnost v kg / 0,454) a vydělte ji 10. Pokud budeme tedy chtít vybrat kouli pro 50kilovou ženu = 50/0,454/10 = 11,0132 – vhodná koule pro 50kilovou ženu tedy bude 11kilová.

Samotná hra a počítání bodů

Hra se skládá z deseti kol. V každém kole se hráč snaží porazit co nejvyšší počet kuželek. Ve Všech kolech má hráč na shození všech kuželek 2 pokusy. Pokud hráč shodí všechny kuželky na 1. pokus, připisuje se mu strike a hází další hod až v příštím kole. V 10. kole může hráč házet až 3x (pokud hodí 3x strike nebo shodí na 2. pokus 10 kuželek, získává 3. pokus).

Bodování bowlingu

Většina bowlingových center má systém automatického bodování, který zobrazí počet Vašich bodů na obrazovce. Pokud centrum tímto systémem vybaveno není, dostanete score-kartu, ve které si body počítáte sami. V každém kole máte vždy dva čtverečky (na dva hody). Pokud je součet kuželek shozených v jednom hodu nižší, než 10 shozených kuželek, nezískává hráč žádné bonusy. Pokud ovšem v jedné hře shodíte 10 kuželek (strike nebo spare), můžete si následně přijít na slušné násobky bodů.

Strike

Strike nastane, pokud shodíte všech 10 kuželek prvním hodem. Na obrazovce bude označen jako X. Po tomto hodu již neodhazujete druhý pokus. Počet bodů pro jeden strike je 10 + počet kuželek shozených v následujících dvou vypuštěních.

Spare

Spare nastane, pokud shodíte všech 10 kuželek dohozem, tedy na dva hody. V rámečku je tento pokus označen „/“. Za spare získáte 10 bodů + počet kužele shozených v následujícím prvním vypuštění.

Double (strike)

Double jsou dva po sobě jdoucí striky. Počítá se pro první strike 20 bodů + počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku.

Triple (strike)

Triple jsou tři po sobě jdoucí striky. Počítá se pro první strike 30 bodů. K dosažení nejvyššího možného počtu bodů (300) musí hráč skórovat strike 12x za sebou.

Faul

Faul znamená neplatný hod. Nastane, pokud hráč překročí čáru na počátku bowlingové dráhy. Výlsedné skóre z tohoto hodu je vždy 0 (označeno F).